Неделя, 27 Ноември 2022

Двеста, числото 200

1. Двойката символизира отделяне делене.

2. Присъни ли ви се числото 200, това е предупреждение да не давате пари назаем.

3. Числото двеста символизира колебание и самоизмама.