Петък, 27 Януари 2023

Дива коза

1. Сънувате ли дива коза, значи скоро ще бъдете щастлив и ще прогресирате.