Петък, 27 Януари 2023

Дилър

1. Видиш ли в съня си дилър, значи че целите, които преследваш, ще ти донесат доста подозрителни ползи.