Петък, 27 Януари 2023

Диктатор (виж тиран, тиранин)

1. Диктатор (виж тиран, тиранин).