Петък, 27 Януари 2023

Диагноза

1. Сънуваш ли, че ти поставят диагноза или ти поставяш на някой, означава че скоро трябва да станеш настойник на някой или да посветиш много време, за да се грежиш за болен човек.