Петък, 9 Декември 2022

Делва

1. Видиш ли насън пълна делва, значи ти предстои много късмет, ако е пълна с жълтици, метални пари, монети и ги пипаш или броиш, значи те очаква болест.

2. Сънуваш ли счупена делва, значи ти предстои да мечтаеш и да си спомняш за отминали неща.

3. Ако в съня си носиш или видиш делва, значи те очакват приятни изживявания с близки приятели.