Събота, 3 Декември 2022

Дамски превръзки

1. Сънувате ли дамски превръзки, това е предупреждение да се опитате да бъдете по-самостоятелен в решенията си и да не се опирате непрекъснато на хората около вас.

2. Дамски превръзки видите ли насън, това е знак, че прекалената ви доверчивост може да стане причина злонамерен човек да се опита да ви измами или да се възползва от вас.