Събота, 3 Декември 2022

Дамска превръзка

1. Присъни ли ви се дамска превръзка или носите дамска превръзка в съня си, това е предупреждение, че ще бъдете зависим от друг човек.

2. Може да се възползват от вас и да останете измамен.