Четвъртък, 16 Септември 2021

Водомер

1. Видиш ли в съня си водомер, значи че ако си разумен, пресметлив, обмисляш и планираш нещата предварително, значи ще успееш да предотвратиш опасностите, които те застрашават.