Четвъртък, 18 Април 2024

Вагабонт

1. Ако видиш насън вагабонт скоро ще те споходи печалба или похвала.

2. Ако ти си вагабонтa в съня си, то трябва да се пазиш от щети или разочарования.

3. Ако си жертва на вагабонт внимавай да не поемаш рисковани действия и да не ядосваш шефовете си.

4. Ако победиш вагабонт, тогава ше стоиш над враговете си.