Петък, 3 Февруари 2023

Вагонетка

1. Видиш ли насън вагонетка, очаквай скоро неясни неща относно събитията и делата ти.