Вторник, 21 Септември 2021

Вагонетка

1. Видиш ли насън вагонетка, очаквай скоро неясни неща относно събитията и делата ти.