Вторник, 4 Октомври 2022

Вагонетка

1. Видиш ли насън вагонетка, очаквай скоро неясни неща относно събитията и делата ти.