Сряда, 22 Май 2024

Вампир, вампирясване

1. Ако видиш в съня си вампир или самият ти вампирясаш ти предтсои сватба по сметка.

2. Ако станеш жертва на вампир в съня си ти предстои да разбереш, че вършиш неща незъобразни със закона и недостойни.

3. Но също така ще бъдеш недостатъчно силен, за да овладееш себе си.

4. Видищ ли в съня си вампир, ще преживееш голям спор, свързан с неосъществени материални и парични желания.