Четвъртък, 16 Септември 2021

Воденица

1. Видиш ли воденица насън, значи ти предстои забогатяване.

2. Видиш ли се насън като воденичар, означава че трудът ти ще бъде възнаграден както подобава.