Понеделник, 20 Септември 2021

Внучка

1. Сънуваш ли, че имаш внучка, значи ти предстои да посрещаш гости, който ще дойдат отдалеч, ще се срещнеш с скъпи за теб приятели, които си искал да видиш от доста време.

2. Сънуваш ли чужди внучки, значи близките ти ще бъдат здрави и ще живеят дълго.