Четвъртък, 16 Септември 2021

Внуче

1. Сънуваш ли, че имаш внуче, ще ти дойдат гости и приятели, които обичаш много.

2. Сънуваш ли внучето на някой, значи ще имаш добро здравословно състояние и дълголетие.