Четвъртък, 16 Септември 2021

Вмирисан

1. Видиш ли в съня си вмирисана храна, трябва да бъдеш внимателен, защото може да си застрашен от липса на пари в най – скоро време.