Четвъртък, 16 Септември 2021

Влог

1. Сънуваш ли, че теглиш пари от влога си или го закриваш, означава че ти предстои фалит и финансов срив.

2. Сънуваш ли, че си откриваш влог или внасяш пари в него, значи ще ти предстои прогрес на работното място или в бизнес.