Четвъртък, 16 Септември 2021

Влияние

1. Сънуваш ли, че си под чуждо влияние, означава че ти предстои да се изявиш като непокорен и независим човек.

2. Видиш ли в съня си влиятелен човек, значи ти предстои възможност да се свържеш с важен човек, който ще бъде готов да ти помогне.

3. Сънуваш ли, че не влияеш добре на някого, значи ще злоупотребиш с доверието му.

4. Видиш ли се насън като влиятелен човек, означава че няма да имаш добри приятели, но за сметка на това ще имаш успехи на работното място.