Неделя, 19 Септември 2021

Влекач

1. Видиш ли насън влекач, означава че ти предстои близък или познат да ти съдействат и помогнат.