Четвъртък, 16 Септември 2021

Вледенен

1. Вледенен (виж замръзнал).