Четвъртък, 16 Септември 2021

Влечуги

1. Видиш ли насън влечуги, означава че ще се боиш да разчиташ на хората, които те заобикалят.