Четвъртък, 16 Септември 2021

Влах

1. Видиш ли се насън като влах, значи ти предстои някои да те излъже.

2. А видиш ли в съня си някои друг като влах, значи ти предстои проблем със здравето.