Неделя, 19 Септември 2021

Владика

1. Видиш ли се насън като владика, значи ти предстои да се представиш в лоша светлина на работното си място или сред приятелите ти.

2. А видиш ли владика в съня си, означава че ти предстои да се измъчваш заради различни изкушения и неща в който не си сигурен и се съмняваш.