Четвъртък, 16 Септември 2021

Витамини

1. Видиш ли в съня си витамини, означава че трябва да се възползваш от скрити сили, невидими за нас, които работят в твоя помощ и полза.