Четвъртък, 16 Септември 2021

Витаене

1. Сънуваш ли, че витаеш в облаците, значи ще се обогатяваш на умения и знания, от които обаче няма да печелиш нищо материално.