Четвъртък, 16 Септември 2021

Висок мъж

1. Сънувате ли висок мъж, това е знак, че близък приятел ще има нужда от помощта ви.

2. Помогнете му и добрината ви ще бъде богато възнаградена.