Неделя, 19 Септември 2021

Виолончело

1. Видиш ли в съня си виолончело или сънуваш себе си като виолончелист, чуваш насън тъжна и тиха мелодия, означава че ти предстои представяне пред важни хора в обществото.