Четвъртък, 16 Септември 2021

Вина

1. Сънуваш ли, че имаш вина за нещо, значи че в реалния живот трябва да даваш обяснения за невиността си.

2. А ако друг е виновен, означава че ти предстои да посочиш някого, че е виновен без да знаеш, че не е.