Четвъртък, 16 Септември 2021

Вихър

1. Видиш ли в съня си вихър, значи ти предстоят големи и бързи промени, промени на работното място или бърза промяна в семейните отношения.