Четвъртък, 18 Април 2024

Обзалагане, облог

1. Печелиш ли в съня си облог, значи ти предстои да загубиш даже и в най – сигурните си дела.

2. Губиш ли насън облог, значи ти предстои да спечелиш от несигурни неща, ще имаш постижения в на пръв поглед безперспективна работа.

3. Обзалагаш ли се в съня си, значи ти предстои да си потърпевш от това, че си припрян или самоуверен.