Събота, 2 Март 2024

Обеси

1. Сънувате ли, че ваш приятел се беси, това е предупреждение да вземете решение и то бързо, за ситуация, в която от известно време се намирате.

2. Ако вие се бесите в съня си, това е знак, че сте се обградили с фалшиви приятели и може да пострадате от заговорите им.

3. Присъни ли ви се, че обесен е врагът ви, това е знак за сигурна победа над всичките ви неприятели.