Петък, 12 Юли 2024

Обвинение, обвинител

1. Обвинен ли си в съня си за нещо, значи ще бъдеш компенсиран за някакви проблеми.

2. Обвиняваш ли насън някой, предстои ти да понасяш критики за държанието си, да съжаляваш и да се разкайваш.

3. Сънуваш ли се като съдебен обвинител, значи ще обидиш човек, който не е виновен, ще постъпиш несправедливо.