Петък, 9 Декември 2022

Обуваш обувки

1. Сънуваш ли, че обуваш обувки, значи ще бъдеш любим както вътре в къщи така и навън.