Петък, 9 Декември 2022

Обсада

1. Участваш ли в съня си в обсада, значи грешките и безразсъдството ще ти струват скъпо.

2. Обсаден ли си в съня си, значи ти предстои да откриеш възмездие за претърпените нещастия и загуби.