Събота, 3 Декември 2022

Обождане

1. Ако сънувате, че обождате някого или нещо - не налитайте на бой; ако друг го прави - вие сте лесно уязвими.