Неделя, 27 Ноември 2022

Обой

1. Свири ли някой на обой в съня ти, означава че ще имаш скрити дарби.

2. Свириш ли или видиш насън обой, значи ще забогатееш от изкуство.