Събота, 3 Декември 2022

Обобщение

1. Обобщава ли някой в съня ти, значи трябва да провериш лично информацията, която получаваш и се готвиш да използваш.

2. Правиш ли в съня си обобщение, значи не трябва да вземаш прибързано окончателно решение за нещо съществено.