Неделя, 27 Ноември 2022

Облага

1. Извличаш ли в съня си облага, значи в реалността ще си порицаван и ще имаш щети.