Петък, 9 Декември 2022

Объркване

1. Присъни ли ви се, че сте объркани в съня си, това е отражение на объркването, което в момента е настъпило в живота и ежедневието ви.

2. Опитайте се да определите какво точно поражда тези противоречиви чувства, така може да известна степен да изясните ситуацията.

3. Сън, който оставя у вас чувството на объркване и смут, може да е причинен от факта, че отвсякъде ви засипват противоречиви мнения и близките ви дърпат в различни посоки.