Вторник, 26 Септември 2023

Цветове

1. Всеки цвят символизира различна форма на енергията.