Събота, 13 Април 2024

Цариградско грозде

1. Береш ли, видиш или ядеш цариградско грозде, значи ти предстои разочарование в любовта.