Събота, 13 Април 2024

Целувка по челото

1. Сънувате ли, че ви целуват по челото, това е знак, че високо ще те оценят заради интелекта и способностите ти.

2. Когато в съня си целувате друг по челото, означава, че изпитвате уважение към този човек, и искате де спечелите неговото благоволение и закрила.

3. Ще търсите съвет от по-възрастен.