Събота, 2 Март 2024

Женa

1. Сънуваш ли чужда жена, непозната, означава, че някой ще се опита да те излъже.

2. Жената ако е в бяло в съня ти, значи предстои смърт на познат човек.

3. Жена разрошена в съня ти е напаст.

4. Сънуваш ли жена със скръстени ръце, значи ще почине мъж.

5. Ако видиш в съня си жена, която е позната и наконтена, означава че някоя друга жена /близка/ ще забременее.

6. Ако ти дойде на гости жена чужденка насън, значи се пази от болест.

7. Сънуваш ли разгневена жена, значи те очаква подарък, забрадена жена в съня ти, значи ще имаш грижи, жена с брада, ако сънуваш, очаквай изненада, много жени в съня ти, значи жена ти или любимата ти ще ти изневери.

8. Женска дреха ако си облякъл насън ще преживееш срам или загуба.