Петък, 21 Юни 2024

Жабо

1. Видиш ли в съня си жабо, значи имаш консервативни приятели.

2. Сънуваш ли себе си в жабо, значи ще си имаш проблеми, заради това че не си искрен.