Понеделник, 20 Септември 2021

Увещаване

1. Увещаване (виж убеждаване).