Събота, 13 Април 2024

Убивам вълк

1. Сънуваш ли, че убиваш вълк, значи ще победиш неприятеля си.