Четвъртък, 16 Септември 2021

Тромпет

1. Сънуваш ли тромпет, значи някой ще ти съобщи важна вест или ще поиска съдействието ти.

2. Свириш ли на тромпет, значи ти предстои да осъществиш желанията си, но няма да бъдеш удовлетворен.

3. Чуеш ли насън тромпет, значи че някой близък или познат, ще те учуди с постъпките си.