Четвъртък, 2 Февруари 2023

Таласъм

1. Видиш ли насън таласъм, значи ти предстои да правиш бели и пакости.