Неделя, 3 Декември 2023

Таблица

1. Видиш ли в съня си таблица, означава че ще свикнеш с работата си лесно, ще имаш големи постижения и напредък, ще се усъвършенстваш.