Четвъртък, 16 Септември 2021

Тролей, тролейбус

1. Видиш ли в съня си тролей или тролейбус, значи че контактите и връзките, на които разчиташ не са стабилни и сигурни.

2. Возиш ли се на тролейбус, значи има вероятност да се озовеш изолиран на работното си място.